Back to All Events

Sagunaat Nirgunam


5th Aug - 5:15 PM

Mangala isai by Sembanar Koil Nadhaswara Vidhwan S R G S Mohandoss

5th Aug - 6:00 PM

Amritha Murali with R K Sriram Kumar, J Vaidiyanathan & Dr S Karthick

6th Aug - 6:00 PM

S Saketharaman with  Nagai Sriram, Arjun Ganesh & Chandrasekara Sharma

7th Aug - 6:00 PM

Sikkil Gurucharan with V Sanjeev, Patri Satish kumar & K V Gopalakrishnan

8th Aug - 6:00 PM

Dr Pantula Rama with M S N Murthy, V V Ramanamurthy and Shree Sundarkumar

9th Aug - 6:00 PM

Gayathri Venkataraghavan with  Raghavendra Rao, Manoj Siva & Trichy K Murali

Earlier Event: September 16
Sarveshvari
Later Event: August 25
Dvayam